Opinie o Kursie Alpha

Kurs Alpha został przedstawiony hierarchom Kościoła Katolickiego na całym świecie. Zobacz wypowiedzi pasterzy polskiego Kościoła i ich opinie o kursie Alpha.

Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski:

opinie o kursie alpha

Alpha to bardzo ciekawa inicjatywa, w której świeccy pomagają odnaleźć żywą wiarę swoim koleżankom i kolegom. Widzę, że przynosi dobre owoce. Spotkania kursu Alpha odpowiadają na wielką potrzebę ukazywania żywego Chrystusa. Życzyłbym sobie, aby wszyscy młodzi ludzie mogli zapoznać się z kursem Alpha!

Ks. Bp Bronisław Dembowski, Delegat KEP ds. Odnowy w Duchu Świętym:

opinie o kursie alpha

Forma podstawowej ewangelizacji proponowana przez kurs Alpha jest, jak sądzę, bardzo dobra. Ufajmy, że przyniesie dobre owoce. Uważam, że ten kurs, wraz z innymi juz działającymi ruchami ewangelizacyjnymi, przyczyni się do wypełnienia programu zawartego w słowach Jana Pawła II z Listu Apostolskiego Novo Millennio Ineunte: “Nasze chrześcijańskie wspólnoty winny (…) stawać się prawdziwymi “szkołami” modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się tez przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć…”

Ks. Bp Andrzej Suski, Biskup Toruński:

opinie o kursie alpha

Nowa Ewangelizacja, która stanowi najbardziej porywające wyzwanie dla Kościoła naszych czasów, wymaga nowego zapału oraz nowych metod i środków wyrazu. Kurs Alpha daje takie szanse ewangelizacji.

 

Przedstawiamy również opinie księży bezpośrednio zaangażowanych we współtworzenie kursów Alpha.

Ks. Jacek Kuziel CM, proboszcz parafii NMP z Lourdes z Krakowa

opinie o kursie alpha

Mam możliwość obserwowania jak przy naszej parafii funkcjonuje kurs Alpha. Jak przy niewielkich nakładach finansowych i nawet przy mocno obciążonym grafiku można w przeciągu 10 spotkań przyprowadzić ludzi do Jezusa. Widzę tę radość i ten entuzjazm ludzi, którzy odnaleźli w swoim życiu Chrystusa, a kurs Alpha im w tym dopomógł. Sercem i modlitwą jestem z tymi, którzy są zaangażowani w to dzieło i jestem przekonany, że o tym kursie będzie głośno z powodu jego ewangelizacyjnej skuteczności.

Ks. Antoni Miciakak CM, duszpasterz akademicki z parafii NMP z Lourdes w Krakowie

opinie o kursie alpha
Przez 11 lat uczestniczyłem i patronowałem kursowi Alpha, prowadzonemu w Duszpasterstwie Akademickim „Na Miasteczku”. Dla wielu uczestników jest on bramą, która prowadzi do odkrywania Kościoła, sakramentów i wspólnoty.

← powrót do strony głównej