Najczęstsze pytania

1. Jak wygląda spotkanie kursu Alpha?

Każde spotkanie jest podzielone na trzy części. Zaczyna się posiłkiem, kiedy goście witani są w przyjaznej, ciepłej, niezagrażającej atmosferze. Poczęstunek to świetna okazja do bliższego poznania się i nawiązania relacji. Po posiłku wygłaszany jest krótki wykład, przybliżający jeden z aspektów wiary chrześcijańskiej. Pociągający sposób przedstawienia wiary, obrazowe przykłady, przemyślana logika wywodu, dobre poczucie humoru, a także zgodność z nauką Kościoła sprawiają, że chętnie się ich słucha. Ostatnia część spotkania to dyskusja uczestników kursu w małych grupach. Jest to czas na dzielenie się swoimi opiniami i myślami. Można słuchać, dowiadywać się, dyskutować i odkrywać. A także pytać o wszystko. Alpha to miejsce, gdzie żadne pytanie nie jest zbyt naiwne czy niestosowne.

2. Do kogo może być kierowany kurs Alpha?

Alpha jest dla każdego, przyciąga ludzi z różnorodnych środowisk. Kurs adresowany jest zarówno do osób, które chcą zaznajomić się z chrześcijaństwem, nowo nawróconych chrześcijan, jak i tych, którzy chcą odświeżyć podstawy swojej wiary i pogłębić więź z Bogiem. W kursie mogą uczestniczyć zarówno osoby młode, jak i dojrzałe wiekiem. Doświadczenie wielu wspólnot mówi, że kurs jest szczególnie atrakcyjny dla osób w wieku 20-30 lat, poszukujących sensu swojego życia.

3. Jaka jest rola księdza w kursie Alpha?

Kursy Alpha powinny być prowadzone pod opieką księdza. Jednak charakterystyczną cechą kursu jest to, że mobilizuje on ludzi świeckich w parafii, aby szerzyć Ewangelię. Alpha jest bardziej skuteczna, gdy ksiądz wspiera kurs i opiekuje się zespołem organizacyjnym, co nie znaczy, że musi on być obecny na każdym spotkaniu kursu. Przeczytaj co mówią o kursie Alpha duszpasterze z parafii NMP z Lourdes w Krakowie.

4. Dlaczego warto organizować kurs Alpha cyklicznie?

W Evangelii nuntiandi papież Paweł VI napisał: Ten wreszcie, kto przyjął Ewangelię, z kolei ewangelizuje innych. To jest dowodem prawdy, to jest probierzem ewangelizacji: Bo nie można pojąć, żeby ktoś przyjął Słowo i poświęcił się Królestwu, a równocześnie nie stał się jego świadkiem i głosicielem. To właśnie dzieje się na kursie Alpha: ludzie przychodzą, ich życie zmienia się, przyprowadzają swoich przyjaciół i w ten sposób dzieło ewangelizacji trwa. Uczestnicy poprzednich kursów prowadzą następne, służac w ten sposób kolejnym osobom, które pragną przybliżyć się do Boga. Parafia staje się dynamiczną grupą ludzi, wspierającą proboszcza i księży w ich posłudze. Z tego powodu ważne jest, aby kursy były stałym elementem działań parafii.

5. Jak kurs Alpha łączy się z działalnością katechetyczną?

Alpha prezentuje Ewangelię w bardzo prosty sposób. Zapewnia prostą i skuteczną prezentację rdzenia Ewangelii – kerygmatu, dając ludziom możliwość odpowiedzi na wezwanie Jezusa Chrystusa. Wielu uczestników kursu odkrywa na nowo wartość wiary, sakramentów i czuje potrzebę aktywnego świadczenia o swojej wierze. Po zakończeniu udziału w kursie są więc gotowi na przyjęcie głębszego nauczania oraz wejście w życie wspólnoty. Kursy Alpha mogą więc być dobrym narzędziem w ogólnym programie ewangelizacji i katechezy każdej parafii.

← powrót do strony głównej