Czym jest Kurs Alpha

Kurs Alpha jest narzędziem ewangelizacji dla każdej parafii. Został już użyty w tysiącach katolickich parafii w ponad 65 krajach na całym świecie. Jest zaprojektowany zarówno dla tych, którzy nie uczęszczają do kościoła i szukają odpowiedzi na pytania związane z chrześcijaństwem, jak i dla osób wierzących, chcących pogłębić swą wiarę. Kurs składa się z 15 sesji i trwa 10 tygodni. Każda sesja obejmuje posiłek, wykład i rozmowy w małych grupach.

Wykłady prezentowane w trakcie kursu dotykają przede wszystkim tematów takich jak: życie Jezusa, jego śmierć i zmartwychwstanie, modlitwa, lektura Pisma Świętego, uzdrowienie i życie w Kościele. Wykłady mają na celu zachęcenie uczestników kursu do otwartej dyskusji w małych grupach, w których żadne pytanie nie jest zbyt błache. Ważnym elementem kursu jest weekend, w trakcie którego wykłady i rozmowy koncentrują się na osobie i działaniu Ducha Świętego.

Alpha ma na celu przedstawienie podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej, wokół których mogą się zjednoczyć chrześcijanie wszystkich denominacji. Kurs Alpha został zatwierdzony przez przywódców wszystkich głównych denominacji chrześcijańskich i jest używany przez kościoły na całym świecie do niesienia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, która zmienia ludzkie życie.

Czym jest kurs Alpha w kontekście katolickim?

Kurs Alpha prowadzony w kontekście katolickim, jest taki sam w treści i formie jak każdy inny kurs Alpha. Alpha jest bardzo skuteczną formą prezentacji podstawowego przesłania Ewangelii – kerygmatu. Alpha prezentuje więc tylko te treści, co do których chrześcijanie wszystkich denominacji są zgodni.

Kurs Alpha jest w pełni zgodny z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Świetnie sprawdza się jako element parafialnych działań ewangelizacyjno- katechetycznych. Dlatego ważne jest, aby po zakończonym kursie parafia rozważyła możliwość kontynuacji rozpoczętych spotkań uczestników kursu i umożliwienia im dalszego rozwoju w wierze.

Przeczytaj jakie owoce przyniosło wykorzystanie kursu Alpha w parafii księży Misjonarzy w Krakowie.

← powrót do strony głównej