Alpha a Nowa Ewangelizacja

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Ewangelia Mateusza 28, 19-20

Nie ma prawdziwej ewangelizacji bez głoszenia imienia i nauki, życia i obietnic, Królestwa i tajemnicy Jezusa Nazareńskiego, Syna Bożego.
Papież Paweł VI, Evangelii Nuntiandi, 1975

Dla uczniów Chrystusa ewangelizacja jest obowiązkiem miłości.
Papież Jan Paweł II, Ecclesia in America, 1999

Zachęta do Nowej Ewangelizacji

Papież Jan Paweł II po raz pierwszy użył zwrotu “Nowa Ewangelizacja” w Polsce, w roku 1979. Papież nawoływał do zaangażowania w Nową Ewangelizację, która jest nowa w swym zapale, w swych metodach, a także środkach wyrazu. W roku 1990 w Redemptoris Missio napisał:
Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom.

Natomiast w 2001 roku w liście apostolskim Novo Millenio Ineunte papież zwrócił się do biskupów, duchowieństwa i wiernych, pisząc:
Ten zapał z pewnością pobudzi Kościół do nowej aktywności misyjnej, której nie będzie można powierzyć jedynie wąskiej grupie “specjalistów”, ale będzie ona wymagać odpowiedzialnego udziału wszystkich członków Ludu Bożego. Kto prawdziwie spotkał Chrystusa nie może zatrzymywać Go dla siebie, ale winien Go głosić.

W czerwcu 2010 roku papież Benedykt XVI powołał Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji, a rok później zapowiedział, że w październiku 2012 roku odbędzie się XIII Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, skoncentrowane na temacie “Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”.

W Lineamenta przygotowanych na synod można przeczytać m.in.:
Choć pojęcie to [Nowej Ewangelizacji] jest już dziś rozpowszechnione i dobrze znane, nie zdołało się ono w pełni zadomowić we współczesnych debatach zarówno w Kościele, jak i w kulturze.
Nowa ewangelizacja jest przeciwieństwem samowystarczalności i polegania na sobie samym, mentalności status quo i takim pojmowaniu duszpasterstwa, które sądzi, że wystarczy dalej postępować tak, jak się postępowało zawsze. Dziś “business as usual” już nie wystarcza.

Nowa Ewangelizacja a kurs Alpha

W parafiach katolickich na całym świecie kurs Alpha jest wykorzystywany jako narzędzie do reagowania na wezwanie apostolskie do Nowej Ewangelizacji.

Arcybiskup Octavio Ruiz, Sekretarz Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji wziął udział w Międzynarodowym Tygodniu Alpha 2011 w Londynie i pochwalił sposób, w jaki kurs Alpha odpowiada na wezwanie do Nowej Ewangelizacji. Powiedział:
Z pewnością w podejmowaniu Nowej Ewangelizacji ważnym zadaniem jest poszukiwanie nowych metod i form wyrazu, dzięki którym świat pozna i pokocha Jezusa Chrystusa. Nie powinniśmy się bać słuchać różnych głosów, wśród których jest m.in. Kurs Alpha. Dla wielu może on być czymś nieznanym, czymś zupełnie nowym. Jednak musimy w Kościele korszystać ze wszystkich elementów, jakie Opatrzność Boża podsuwa nam, byśmy posuwali się naprzód w naszym poszukiwaniu Chrystusa. Alpha jest prostym sposobem, łatwym w użyciu narzędziem, popartym ekumenicznym doświadczeniem.
Kurs Alpha, w którym miałem okazję uczestniczyć w zeszłym roku, jest Bożą metodą, ponieważ stara się dotrzeć do tych, którzy znaleźli się daleko od Kościoła i zobojętnieli na wiarę. Za pomocą bardzo prostego narzędzia, opartego na braterstwie i przyjaźni, możemy się do nich zbliżyć i przedstawić im Jezusa Chrystusa. W Kościele Katolickim wiemy jak możemy poprowadzić ich dalej, poprzez katechezę i głębsze nauczanie, które będzie prowadziło do życia sakramentalnego. Ale to jest pierwszy krok. Krok, który musimy zrobić bez strachu i z wielkim entuzjazmem, na podstawie dotychczasowych dobrych owoców Kursu.

Zobacz co o kursie Alpha mówią polscy biskupi.

← powrót do strony głównej